Исковое заявление в суд на усыновление ребенка

Оглавление:

Заявление на усыновление ребенка жены. (об усыновлении).

Заявление в суд об усыновлении ребенка супруги, или как некоторые ошибочно называют его «исковое заявление на усыновление ребенка жены» — это тот документ, на основании которого и возбуждается производства по делу.

Для того, чтобы заявлении об усыновлении отчимом было принято судом, оно должно:

 • 1. Быть адресовано правильно суду, который определяется с учетом территориального признака – места нахождения ребенка.
 • 2. Быть подписано заявителем лично.
 • 3. Содержать дату подачи.
 • 4. Содержать существенные детали дела.
 • 5. Содержать ссылку на нормы закона.
 • 6. Иметь необходимый список документов – приложений. Прочесть о них подробнее можно в разделе – Документы.

Заявление в суд на усыновление ребенка жены (образец) может быть напечатано на компьютере, печатной машинке или же написано рукописным способом. Различий законодатель не делает.

Непосредственно само заявление об усыновлении ребенка жены (образец)/ исковое заявление об усыновлении ребенка жены (образец) вы скачать на нашем портале!

Об установлении усыновления

Правила подачи иска (заявления об усыновлении ребенка жены в суд.

Заполненный образец иска об усыновлении ребенка жены вы можете передать в районный суд вместе со всеми документами одним из следующих способов:

 • 1. Передать судье на личном приеме в установленные для этого часы;
 • 2. Сдать в судебную экспедицию.
 • 3. Направить по почте.

Комментарии юриста Акатовой Екатерины Борисовны:

«Любой из способов передачи документов в суд вполне приемлем и отталкиваться нужно только от своих временных возможностей и территориальной доступности суда.

Но, лично я, занимаясь ведением вверенных мне дел, всегда обращаюсь с заявлением только лично к судье – на практике это существенно экономит время и позволяет на месте разрешить ряд вопросов уже на стадии принятия заявления».

Исковое заявление об усыновлении

Жовтневий районний суд м. Маріуполя

Заявники: громадяни України
Петров Федор Іванович
11.03.1983 року народження
паспорт ВВ ____________
видан Жовтневим РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 12.04.1999 р.
Петрова Олена Петрівна
03.12.1978 року народження
паспорт
видан Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 20.04.2005 р.

що проживають за адресою :
87500, м. Маріуполь,
вул. Південна, б.86, кв.2

Зацікавлені особи:

Служба по справах дітей
Жовтневої районної адміністрації Маріупольської міської ради
87500 м. Маріуполь,
вул. Митрополитська, 39

ЗАЯВА
про усиновлення малолітньої дитини

З 10 серпня 2004 року ми, Петров Федор Іванович та Петрова Олена Петрівна перебуваємо у шлюбі. Шлюб зареєстрований в Жовтневому відділі РАГС м.. Маріуполя, актовий запис №1467, від 10.08.2004 р.
Це наш перший шлюб, від цього шлюбу дітей не маємо. Тому ми бажаємо усиновити дитину — Вовченка Єгора Павловича, 07 серпня 2008 року народження, уродженця м. Маріуполя Донецької області, що проживає з нами за нашою адресою.
Рішенням Колегії Жовтневої районної адміністрації Маріупольської міської Ради від 22.10.2008 року за №1111/1 опікуном над цією дитиною призначений один з заявників – Петров Федор Іванович.
Мати дитини Вовченко Ірина Леонідовна, 06.07.1983 року народження покинула дитину у відділенні патології новонароджених міської лікарні №2, про що свідчить «Акт про дитину, покинуту в пологовому будинку» від 11.08.2008 р №04/1111, підписаний оперуповноваженим Жовтневого районного відділу Маріупольського МУ УМВС України у Донецькій області Забарним О.І. у присутності головного лікаря міської лікарні №3 Яковлева В.Я, та заявою про відмову від дитини від 08.08.2008 р..
Відомості про батька внесено відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України, що підтверджується довідкою Жовтневого відділу РАГС м. Маріуполя від 11.08.2008 р.
В цей час відомостей про мати та батька відсутні.
Я, Петров Ф.І. працюю в ВАТ МК «Азовсталь» на посаді слюсаря доменного цеху, де одержую середню заробітну платню близько 2338 грн. на місяць.
Я, Петрова О.П. працюю на посаді продавця ТЦ «Флекс», де одержую середню заробітну платню близько 1500 грн. на місяць.
По місцю роботи і мешкання ми характеризуємося позитивно, маємо добрий стан здоров’я. Спиртними напоями не зловживаємо. На наркологічному, психоневрологічному обліку не перебуваємо. Маємо благополучну сім’ю, в якій може виховуватися дитина (що підтверджується характеристиками та довідками з місця мешкання, та про стан здоров’я заявників)
Маємо у власності квартиру №__ у буд.№__ по вул.Південної у м. Маріуполі, маємо усі необхідні умови для виховання, розвитку та навчання дитини.
За нашою заявою з 03.03.2008 р. ми стоїмо на обліку в службі у справах дітей як кандидати в усиновлювачі, і з правовими наслідками усиновлення ознайомлені. Можливість бути усиновлювачами, та реєстрація нас як кандидатів підтверджується висновком служби у справах дітей Жовтневої районної адміністрації №___ від __.__.2008 р., яким встановлено що, наша сім’я не має протипоказань щодо можливості бути усиновлювачами, має позитивний мікроклімат і усі необхідні умови для виховання та розвитку дитини.
Всі перераховані обставини підтверджуються прикладеними до заяви документами.
На підставі висловленого, керуючись ст.ст. 207-208, 211, 214-215, 219, 222-223, 224, 229, 231, 233 СК України, ст. 234, 253, 255 ГПК України

ПРОСИМО:

1. Оголосити нас Петрова Федора Івановича та Петрову Олену Петрівну усиновлювачами Вовченка Єгора Павловича, 07 серпня 2008 року народження, уродженця м. Маріуполя Донецької області.
2. Змінити прізвище усиновленої нами дитини з «Вовченко» на «Петров», а по батькові з «Павлович» на «Федорович».
3. В актовий запис про народження Вовченко Єгора Павловича № 1111, від 23.03.2008 р., зроблений Жовтневим відділом РАГС внести зміни: батьком усиновленої дитини записати Петрова Федора Івановича, 11.03.1983 року народження, уродженця м. Маріуполя, Донецької області; матір’ю усиновленої дитини записати Петрову Олену Петрівну, 03.12.1978 року народження, уродженку м. Маріуполя Донецької області.

Додаток:
— квитанція про оплату держмита
— квитанція про оплату інформаційно-технічного забезпечення процесу;
— копії заяви;
— копії свідоцтва про шлюб;
— копії паспортів заявників;
— копія свідоцтва про народження дитини;
— копії довідки з місця мешкання заявників;
— копії довідки з місця роботи позивача 1 з розміром зарплати
— копії довідки з місця роботи позивача 2 з розміром зарплати
— копія ліцевого рахунку;
— копії акту про можливість заявників бути усиновлювачами;
— копія висновку про можливість бути усиновлювачами малоліт. дитини;
— копії заяв в службу у справах неповнолітніх про усиновлення
— копія довідки про не притягнення до кримінальної відповідальності;
— копія довідки про не притягнення до кримінальної відповідальності;
— копії висновку про стан здоров’я позивачів
— копії висновку про стан здоров’я усиновлюваної дитини;
— копія витяга з історії розвитка дитини «Міського дитячого будинку».
— копії довідки РАГС про народження та дані про батьків
— копія акту про кинуту дитину;
— копії заяви про відмову від дитини;
— копія Рішення про призначення опікуном
— копія довідка-характеристика з місця мешкання на позивачів
— характеристика з місця роботи Петрова
— характеристика з місця роботи Петрової
— копія витяга з реєстру про право власності на квартиру №__ у б.№__.
— копії справок про ІНН заявників та дитини;

Понятие и образец заявления об усыновлении ребенка

Усыновление – сложная и продолжительная процедура, особенности и тонкости которой расписаны в Семейном и Гражданском процессуальном кодексе. Государство внимательно и строго следит за соблюдением всех надлежащих прав несовершеннолетних детей, поэтому не удивительно, что разрешить вопрос об усыновлении Вам удастся только в суде.

О каком документе речь?

Дела, посвященные усыновлению, рассматриваются городскими или районными судами, но не так, как скажем, дела о разводах, а в особом порядке, прописанном в Гражданском процессуальном кодексе (ГПК).

Граждане, решившиеся усыновить малыша, обращаются в суд, расположенный, как принято, по месту проживания выбранного ребенка. Но подают они не иск, а специальное заявление, где излагают суть своей просьбы, а также необходимые документы.

Госпошлина за данный вид услуг не взимается, о чем указано в Налоговом кодексе РФ.

Суд изучает заявление на закрытом заседании. При этом обязательно присутствие:

 • усыновителя/ей;
 • уполномоченного представителя соответствующего органа опеки;
 • прокурора;
 • родителей (если есть);
 • самого ребенка, если на момент проведения слушания ему исполнилось уже 10 лет.

Готового бланка для оформления заявлений подобного рода нет. Но в ГПК указаны основные требования к содержанию данной бумаги.

Как составить заявление?

При возможности, составляя заявление, проконсультируйтесь с юристом. Он подскажет Вам, какие моменты нужно прописать подробно, о каких просто упомянуть. Суду с такой бумагой будет работать легче.

Если Вы уверены в себе, можете взяться за дело самостоятельно. Канцелярия, конечно, не откажет Вам в приеме заявления, написанного на простом листочке от руки, но суду гораздо удобнее будет использовать печатный текст.

Стиль документа должен быть официально-деловой, поэтому старайтесь не выплескивать своих эмоции и избегать ненужных подробностей.

Вам необходимо будет сделать три варианта заявления (для суда, себе и для органов опеки) и снять с них копии, заверить которые можно в самой канцелярии, имея на руках оригинал.

В тексте заявления, при возможных отличиях, нужно обязательно указать такие сведения:

 • Ф.И.О. усыновителя/ей, адрес проживания;
 • Ф.И.О. ребенка, данные о его месте жительства/нахождения, семье (есть ли родители и пр. родственники);
 • Перечень обстоятельств, поясняющих просьбу об усыновление, а еще их документальное подкрепление;
 • Просьба о смене личных данных ребенка: его фамилии, имени, отчества. Для детей до года – изменение даты рождения. Желание усыновителей быть внесенными в акт о рождении ребенка, т.е. записанными в роли родителей.

Решение суда

Рассмотрев заявление, содержащее просьбу об усыновлении, суд определяет, удовлетворить ее или отказать заявителю.

При положительном исходе по заявлению об усыновлении ребенка суд выносит решение. По нему ребенок признается усыновленным тем лицом или лицами, которые подали заявление. Также суд указывает необходимые данные об усыновителе/ях и усыновленном, требуемые для регистрации в ЗАГСе.

Права и обязанности, связывающие усыновителя и усыновленного, вступают в силу в тот же день, что и приговор. При оформлении специального ходатайства, прописанного усыновителем в заявлении, решение суда может быть принято действительным незамедлительно.

На руки выдают копию решения суда, после предъявления которой (в интернате или другом учреждении) Вам обязаны выдать ребенка. Также копия вынесенного судом решения направляется для регистрации в органы ЗАГС.

Образцы заявлений в суд об усыновлении ребенка

Нами уже упоминалось, что единого бланка-образца искового заявления в суд на усыновление ребенка нет. В прикрепленных файлах Вы найдете примеры, соответствующие разным случаям. Так, в первом из них усыновителем является отчим/мачеха, во втором – супружеская пара, в третьем – один из супругов или неженатое/незамужнее лицо:

Образцы исковых заявлений об установлении усыновления (удочерения) ребенка в суд

ЗАЯВЛЕНИЕ об установлении усыновления (ч. 1) Заявление об установлении усыновления (ч. 2) Заявление об установлении усыновления/удочерения ребёнка (ч. 1)
Заявление об установлении усыновления/удочерения ребёнка (ч. 2) Заявление об установлении усыновления несовершеннолетнего ребенка (ч. 1) Заявление об установлении усыновления несовершеннолетнего ребенка (ч. 2)

Таким образом, заявление подается усыновителем в суд с целью получения решения об усыновлении. Обойти данную процедуру невозможно, поскольку правом на установление усыновления обладают только суды (не ниже городского/районного).

Заявление об усыновлении

Всем, кто решается взять ребенка в семью, будет актуальна общая информация о том, как составить заявление об усыновлении. Ведь усыновить ребенка в России можно только при наличии соответствующего судебного решения.

В результате вынесения судебного решения государство признает, что для общества усыновленный ребенок по правовому статусу приравнивается к кровному (родному). Между усыновителем и ребенком возникают родительские права и обязанности.

Усыновление – это приоритетный для государства и наиболее оптимальный для общества способ устройства детей. Однако подготовка к процедуре усыновления и подача в суд соответствующего заявления достаточно трудоемкий процесс. Самостоятельно составить заявление об усыновлении ребенка можно с помощь. представленного образца. Также на сайте размещены рекомендации, как обратиться в суд с заявлением об удочерении.

Заявление об усыновлении ребенка 2 родителями (21,0 KiB, 256 hits)

Заявление об усыновлении мужчиной (21,5 KiB, 218 hits)

Заявление об усыновлении женщиной (21,5 KiB, 143 hits)

Пример заявления об усыновлении двумя родителями

В Кировский районный суд г. Томска

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ

Мы, граждане РФ, Семенцев Илья Сергеевич, 14.04.1979 г.р., и Семенцева Мария Александровна, 25.09.1984 г.р., просим рассмотреть вопрос об усыновлении Иванченко Сергея Ивановича, 26.06.2018 г.р., находящегося в Томском детском доме «Солнышко» по адресу: г. Томск, ул. Северная, д. 432. Мать усыновляемого, Иванченко Анна Сергеевна, 20.02.1980 г.р., лишена родительских прав, отец – неизвестен, братья и сестры отсутствуют.

Мы состоим в зарегистрированном браке с 2004 г. В состоянии обеспечить Иванченко Сергею Ивановичу полноценное физическое и умственное развитие. Уровень доходов семьи выше среднего. Семенцев Илья Сергеевич является индивидуальным предпринимателем, Семенцева Мария Александровна работает в ОАО «Банк Арьергард» в должности управляющего филиалом банка в Кировском районе г. Томска. Общий совместный доход семьи в год составляет около 1 500 000 руб., что позволит обеспечить ребенку необходимый прожиточный минимум.

Жилищных проблем семья не имеет. В общей совместной собственности имеется квартира площадью 83 кв.м., расположенная по адресу: г. Томск, ул. Шевченко, д. 170. Совместных детей у нас нет. По медицинским показателям заявитель не может иметь детей.

Томский детский дом «Солнышко» с целью усыновления ребенка мы посетили впервые в январе 2019 г., с Иванченко Сергеем у нас установились прекрасные доверительные отношения.

Руководствуясь ст. 124, 125, 127-136 Семейного кодекса РФ, ст. 269-274 ГПК РФ,

10.12.2019 г. Семенцев И.С. Семенцева М.А.

Как подготовить заявление об усыновлении

Для того, чтобы суд принял заявление об усыновлении, помимо общих требований подачи документов в суд (подведомственность, подсудность, представление доказательств по гражданскому делу) необходимо представить ряд обязательных документов. Какие это документы – зависит от статуса усыновителя (заявителя).

Усыновителями могут быть достигшие совершеннолетия дееспособные лица, которые в состоянии обеспечить ребенку как прожиточный минимум, так и жилищные условия (хотя бы на уровне установленного субъектами России минимума). Перечень ограничений для усыновителей устанавливается Семейным кодексом. Заявление об усыновлении вполне могут подать и одинокие граждане, но одного и того же малыша усыновить могут только лица, состоящие в законном браке.

Приоритет в усыновлении принадлежит близким родственникам ребенка (неважно в России они живут или нет, пакет документов для них будет меньше). Но и не только близким, достаточно любого родства. Граждане России, живущие постоянно в стране, должны на момент подачи заявления в суд стоять на учете в качестве кандидатов в усыновители и пройти специальную подготовку.

Рассмотреть заявление иностранных граждан или проживающих за рубежом граждан России суд может только тогда, когда сведения об усыновляемом попали в соответствующий федеральный банк данных не ранее года (до обращения в суд), и дети так и не устроены в семью. Также такие лица должны представить дополнительные документы.

Госпошлина в суд по таким делам не уплачивается. Заявление об усыновлении подается по месту жительства (пребывания) ребенка.

Для подготовки полного пакета документов с учетом срока действия справок целесообразно получить юридическую помощь специалиста. Кроме того, перед обращением в суд нужно получить консультацию в органе опеки и попечительства.

Как рассматривается судом заявления об усыновлении

Дела об усыновлении детей рассматриваются судом с обязательным участием органа опеки и прокурора. Для этих лиц нужно приложить копии заявления. Орган опеки представит суду документы на ребенка, сведения о его родителях и состоянии его здоровья.

Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании, суд предупреждает всех присутствующих об уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления.

В судебном заседании необходимо будет подробно рассказать, с чем связано желание усыновить ребенка, почему именно этого ребенка выбрали заявители, какие отношения сложились с будущим сыном. Заявители должны доказать, что они в состоянии создать ребенку хорошие условия для его воспитания и развития. Рекомендуем ознакомиться с медицинским заключением на ребенка, получить дополнительные консультации у специалистов, чтобы быть готовым к возможным проблемам со здоровьем у ребенка.

Решение по результатам рассмотрения заявления об усыновлении

Положительное решение суд примет только с учетом характеристики личности заявителей, мнения органа опеки и попечительства, органов прокуратуры, самого ребенка, если он старше 10 лет. Орган опеки представит в суд письменное заключение по вопросам условий жизни усыновителей, акт обследования жилищных условий заявителей.

После вступления в законную силу решения суда по заявлению об усыновлении нужно будет обратиться в отдел ЗАГС для регистрации и получения свидетельства об усыновлении и нового свидетельства о рождении на ребенка.

Заявление об усыновлении

Для усыновления ребенка придется обратиться в суд, составив заявление об усыновлении, для чего удобно использовать наш образец.

Других способов усыновления ребенка в Российской Федерации нет, только через суд. Это касается и случаев, когда ребенка усыновляет отчим или мачеха, и случаев когда ребенка берут в семью из детского дома или приюта, и случаев когда ребенка усыновляют иностранные граждане.

Что такое усыновление ребенка

Усыновление ребенка — это форма устройства ребенка оставшегося без попечения одного или обоих родителей, при котором между усыновленным и усыновителем юридически устанавливаются семейные отношения. Усыновить можно только несовершеннолетнего. После 18 лет такая форма установления семейных отношений уже не допускается.

Усыновителями ребенка могут быть только совершеннолетние граждане. В статье 127 Семейного кодекса РФ установлен подробный перечень лиц, которые не могут быть усыновителями (к ним относятся граждане, имеющие проблемы с дееспособностью, с воспитанием детей, со здоровьем, с судимостями, с доходом и жилой площадью). В остальных случаях ограничений нет. нужно только желание усыновителей на создание ребенку благоприятных условий для воспитания и развития, а при достижении ребенком 10-летнего возраста — его согласие.

При усыновлении ребенка потребуется получить согласие его родителей. Такое согласие не потребуется, если это родители являются недееспособными, признаны судом безвестно отсутствующими, лишены родительских прав или не проживают с ребенком и уклоняются от его содержания и воспитания.

При усыновлении детей следует различать особенности, установленные для усыновления чужого ребенка обоими родителями и когда усыновление происходит мужем или женой ребенка второго супруга.

Как составить заявление об усыновлении ребенка жены (мужа)

Перед составлением заявления об усыновлении ребенка жены или мужа необходимо определиться с согласием второго родителя ребенка. Самый простой вариант — это получить его добровольное согласие на усыновление. Такое согласие он может оформить у нотариуса, в органе опеки или сам заявить об этом в суде. при рассмотрении дела об усыновлении ребенка. Какой вариант выбрать нужно смотреть по ситуации. однако лучше получить согласие заранее, чтобы он в последний момент не передумал или просто не отказался от явки в суд.

Если отец (мать) ребенка не согласны на то, чтобы его усыновлял чужой человек, то сделать это возможно только в случае лишения родительских прав. При этом обращение в суд в этом случае возможно только через 6 месяцев после вынесения решения суда о лишении родительских прав.

Следующим моментом, который будет иметь решающее значение, является согласие на усыновление родителя. являющегося супругом усыновителя и согласие самого ребенка. если ему больше 10 лет. Важно определиться с этими позициями до обращения в суд. Если усыновитель проживал с ребенком с малолетнего возраста и тот не знает. что это не его родитель, согласие ребенка можно не получать.

После решения вопросов по получению согласий усыновителю следует пройти медицинскую комиссию (учетная форма 164/у).

Форма 164/у (12,0 KiB, 999 hits)

Также медицинская комиссия потребуется для усыновляемого ребенка. В этом случае медицинским учреждением выдается: «Медицинское заключение на ребенка, оформляющегося на усыновление (удочерение) по форме 160/у».

С имеющимися документами следует обратиться в орган опеки по месту жительства ребенка и усыновителя. орган опеки проведет проверку документов, даст рекомендации по сбору дополнительных документов, сделает запрос в МВД по поводу справки об отсутствии судимостей.

Образец заявления об усыновлении ребенка жены (мужа)

В качестве примера приведем образец заявления об усыновлении ребенка жены. При усыновлении женой ребенка мужа оно будет таким же, только нужно внести соответствующие изменения. Такой образец заявления об усыновлении подойдет как для оформления в отношении усыновления мальчика, девочки или нескольких детей.

Заметим, что понятия усыновление и удочерение равнозначны, применяются соответственно в отношении мальчика и девочки, хотя можно писать просто – усыновление.

В __________________________________
(наименование суда)
Заявитель: ___________________________
(ФИО полностью, адрес)
Заинтересованное лицо: __________________
(ФИО полностью, адрес)

об установлении усыновления

Я состою в браке с _________ (ФИО жены) с «___»_________ ____ года. Фактически совместно проживаем с «___»_________ ____ года. У моей супруги имеется ребенок _________ (ФИО ребенка, дата и место его рождения).

Вторым родителем ребенка является _________ (ФИО отца ребенка), который _________ (указать сведения об отце, получено ли его согласие на установление усыновления, либо такое согласие не требуется, указать соответствующие основания, если в свидетельстве о рождении ребенка стоят прочерки, указать, что второй родитель не известен).

Мы проживаем с супругом и ребенком совместно по адресу _________ (указать адрес жилого помещения), у ребенка есть все необходимое _________ (указать, какие условия для проживания и развития ребенка созданы, имеется ли отдельная комната, место для сна и отдыха, необходимые развивающие предметы, средства гигиены, личные вещи и т.д.)

У меня с ребенком сложились хорошие отношения _________ (указать, какие отношения сложились с ребенком, с какого времени, как ребенок называет усыновителя, в чем заключается участие усыновителя в воспитании ребенка).

Желание усыновить ребенка возникло поскольку _________ (указать, когда возникло желание установить усыновление, чем оно обусловлено, почему для ребенка после усыновления будет лучше).

У меня отсутствуют причины, препятствующие быть усыновителем, я не признавался судом недееспособным или ограниченно дееспособным; не лишался и не ограничивался в родительских правах; от обязанностей опекуна (попечителя) не отстранялся; усыновлений не отменялось; имею хорошее здоровье, противопоказаний для усыновления не имею; имею постоянное место работы и стабильный доход; ранее не судим.

При установлении усыновления считаю, что ребенку нужно изменить _________ (указать, какие данные необходимо поменять ребенку: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, указать меня, как отца ребенка, в записи акта о рождении).

Моя супруга согласна на усыновление мною своего сына (дочери), согласна на изменение _________ (указать, какие данные согласна поменять ребенку супруга усыновителя: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, указать меня, как отца ребенка, в записи акта о рождении).

Ребенку известно о моем намерении, он выражает полное согласие по установлению усыновления.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

 1. Установить усыновление _________ (ФИО ребенка, дата и место его рождения) усыновителем _________ (ФИО усыновителя).
 2. Изменить усыновленному ребенку _________ (указать, что необходимо изменить: фамилию, имя, отчество, дату или место рождения), указав _________ (указать новые данные: фамилию, имя, отчество, дату или место рождения.
 3. Записать меня в качестве родителя _________ (ФИО ребенка) в книге записей рождений.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

 1. Копия заявления
 2. Копия свидетельства о рождении ребенка
 3. Копия свидетельства о браке
 4. Медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителя
 5. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка
 6. Справка об отсутствии судимости
 7. Документы об имеющемся в пользовании жилом помещении (о регистрации по месту жительства)
 8. Согласие второго родителя на усыновление (или копия решения суда о лишении родительских прав, или признании безвестно отсутствующим, недееспособным, или свидетельство о его смерти)
 9. Другие доказательства, подтверждающие основания заявления об установлении усыновления

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись заявителя _______

Скачать образец заявления:

заявление об установлении усыновления (21,5 KiB, 2 364 hits)

Как составить заявление об усыновлении от обоих родителей

В случае, когда происходит усыновление ребенка из детского дома или из другого учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, процесс усыновления следует начинать с посещения органа опеки. В орган опеки подается заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями.

К такому заявлению прилагаются следующие документы от каждого из усыновителей: автобиография, справка с места работы о занимаемой должности и размере заработка за последние 12 месяцев, документы на жилье, медицинское заключение по форме 164/у, копию свидетельства о браке. Родители должны пройти специальную подготовку для усыновителей. После получения и проверки документов опека проводит обследование условий жизни усыновителей.

После получения заключения можно будет получить направление на посещение ребенка по месту его нахождения. После подбора ребенка и сбора всех документов на себя и ребенка можно подготовить заявление в суд.

Образец заявления на усыновление от двух супругов

В __________________________________
(наименование суда)
Заявитель: ___________________________
(ФИО полностью, адрес)

Заявитель: ___________________________
(ФИО полностью, адрес)
Орган опеки: __________________
(наименование, адрес)

Заявление об установлении усыновления

Мы состоим в зарегистрированном браке. Брак был заключен «___»_________ ____ года. Имеем совместных детей _________ (ФИО детей, дата рождения) или детей не имеем.

Поскольку у нас возникло желание усыновить чужого ребенка, мы обратились в орган опеки и попечительства, где нам подобрали ребенка _________ (ФИО ребенка, дата и место его рождения). Несовершеннолетний находится _________ (указать наименование учреждения, где находится ребенок). Мы неоднократно посещали ребенка, между нами возник контакт, ребенок нам очень понравился. Судя по реакции ребенка, он тоже потянулся к нам.

Нам известно, что родители несовершеннолетнего _________ (указать, учтено ли мнение родителей несовершеннолетнего на установление удочерения, или такое согласие, в силу указания закона, не требуется).

Мы стояли на учете в качестве кандидатов в усыновители с «___»_________ ____ года. В установленном порядке мы прошли подготовку, как лица, желающие взять ребенка на воспитание в свою семью.

Материально мы обеспечены, имеем постоянное место работы _________ (указать, где работает каждый из усыновители, занимаемая должность), наш ежемесячный доход в среднем составляет _____ руб. (указать доход каждого из усыновителей и совместный ежемесячный доход), что обеспечит усыновляемому ребенку необходимый прожиточный минимум.

Мы имеем постоянное место жительства по адресу: _________ (указать полный адрес жилого помещения), указанное жилое помещение принадлежит нам на основании _________ (указать основания приобретения жилого помещения), имеет общую площадь ____ кв.м., что позволяет создать усыновляемому ребенку необходимые условия.

Причины, по котором нам может быть отказано в удочерении (усыновлении) ребенка отсутствуют, недееспособными или ограниченно дееспособными нас не признавали; мы не лишались родительских прав; не отстранялись от обязанностей опекуна (попечителя); усыновлений не отменялось; имеем здоровье без противопоказаний к усыновлению, судимости не имеем.

При удочерении (усыновлении) ребенка, для сохранения тайны усыновления необходимо изменить _________ (указать, что менять усыновляемому: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, указать нас, как родителей ребенка).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

 1. Установить усыновление _________ (ФИО ребенка, дата и место его рождения) усыновителями _________ (ФИО усыновителей).
 2. Изменить усыновляемому ребенку _________ (указать, что необходимо изменить: фамилию, имя, отчество, дату или место рождения), указав _________ (указать новые данные: фамилию, имя, отчество, дату или место рождения.
 3. Записать нас в качестве родителей усыновляемого ребенка в книге записей рождений.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

 1. Копия заявления
 2. Копия свидетельства о браке
 3. Медицинские заключения о состоянии здоровья усыновителей
 4. Документы о правах на жилое помещение
 5. Справки с места работы усыновителей о занимаемой должности и размере заработной платы за 12 месяцев
 6. Справка об отсутствии судимости у усыновителей
 7. Документы о постановке на учет в качестве кандидатов в усыновители
 8. Документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением случаев подачи заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими родственниками ребенка, лицами, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено.
 9. Другие доказательства, подтверждающие основания заявления об усыновлении

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г. Подпись заявителя _______

Скачать образец заявления:

Заявление об усыновлении супругами (22,5 KiB, 1 999 hits)

Подача и рассмотрения заявления об усыновлении

Заявление об установлении усыновления подается в суд, который расположен по месту жительства усыновляемого ребенка. Заявление относится к подсудности районного (городского) суда. Требования к содержанию заявления перечислены в статье 271 ГПК РФ. Основания для установления усыновления закреплены в главе 19 Семейного кодекса РФ. Государственная пошлина при подаче заявления об усыновлении не оплачивается.

У заявителя должны отсутствовать обстоятельства, которые препятствуют усыновлению, он должен быть дееспособным, ранее не лишаться родительских прав, у него должно быть хорошее здоровье, должна отсутствовать судимость за тяжкие преступления.

Заявление об установлении усыновления рассматривается в особом порядке, в закрытом судебном заседании, с участием прокурора и органа опеки. Если усыновляемый ребенок достиг возраста 10 лет, суд обязательно будет учитывать его согласие на усыновление, несовершеннолетний лично опрашивается судом в присутствии педагога.

Обязательно согласие родителя ребенка на установление усыновления. Родитель ребенка, который является супругом усыновителя, может дать такое согласие в суде, он указывается заинтересованным лицом в заявлении об усыновлении. Согласие второго родителя (на место которого встанет усыновитель) можно оформить в нотариальном порядке. Такое согласие не требуется, если второй родитель лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, недееспособным. К заявлению прилагаются копии для заинтересованного лица, органа опеки и прокурора.

После решения вопроса об усыновлении нужно получить в суде вступившее в законную силу решение суда. С решением обращаемся в ЗАГС за получением свидетельства об усыновлении и нового свидетельства о рождении ребенка.

Вопросы по усыновлению детей

Возможно ли обращение в суд об усыновлении ребенка жены отчимом, если отсутствует согласие отца ребенка (связи с ним нет, адрес проживания не известен)?

Это возможно, но нужно будет в суде доказать одно из обстоятельств, перечисленных в статье 130 Семейного кодекса РФ.
Статья 130 Семейного кодекса РФ: Не требуется согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:
неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
признаны судом недееспособными;
лишены судом родительских прав (при соблюдении требований пункта 6 статьи 71 настоящего Кодекса);
по причинам, признанным судом неуважительными, более шести месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.
Следует учесть, что при отсутствии доказательств перечисленных обстоятельств суд откажет в усыновлении. Поэтому в подавляющем большинстве случаев при усыновлении все таки находят отца и берут от него согласие на усыновление или лишают его родительских прав.

Кто заинтересованное лицо при усыновлении ребенка жены, если родной отец лишен родит прав?

Заинтересованным лицом в заявлении об усыновлении в этом случае нужно указать только мать ребенка.

Сколько дней требуется суду для рассмотрения дела об усыновлении?

В этом случае действует общий срок рассмотрения гражданских дел в суде — 2 месяца.