Заявления отказ от мобилизации

Как законно и бесплатно «откосить» от мобилизации. Документы

Как законно и бесплатно «откосить» от мобилизации. Документы

Юристы утверждают, что пока в Украине не объявлено военное или хотя бы чрезвычайное положение, избежать службы в зоне АТО можно на вполне законных основаниях.

В среду, 14 января, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении в 2015 году трех очередей частичной мобилизации. После утверждения документа парламентом военкоматам нужно будет найти около 50 тысяч мужчин, годных к службе в вооруженных силах, и отправить их на службу.

Однако, далеко не все украинские мужчины желают защищать родину с оружием в руках. Некоторые – из-за религиозных убеждений, другие — из-за страха, но основная часть — из-за плохого финансового и материального обеспечения армии. Ведь государство так и не смогло предложить эффективного механизма поощрения за службу. Более того, до сих пор не урегулирована четкая процедура компенсаций и реабилитации для тех, кто получил ранения или семей погибших.

Согласно действующему законодательству, уклонение от службы влечет за собой наказание до трех лет лишения свободы. Однако, юристы успокаивают — «откосить» от армии можно вполне законно. На одном из юридических порталов Pozovsud.com.ua было опубликовано детальное описание процедуры уклонения от службы в ВСУ.

Законный отказ от мобилизации

Многие ищут образец заявления, которое можно представить в военкомат, если ты не хочешь идти служить с оружием в руках. Оказалось, есть предусмотренные законом основания, чтобы не идти служить. Это и религиозные мотивы, и права человека, и не желание быть причастным к смерти и увечьям других людей.

Заявление об отказе от мобилизации в Украине

Заявление подается в военкомат по месту мобилизации и пишется собственноручно с подписью. Его нужно оформлять в двух экземплярах и сдавать; на втором экземпляре ставится отметка о регистрации. Все, что могут сделать в ответ власти — это угрожать тюрьмой. В Законе Украины четко сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации — 3 года, и то при условии, если в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае, тюремное заключение не предусмотрено.

Образец заявления об отказе, в котором хорошо изложены мотивы отказа от мобилизации. Писать его лучше на украинском языке.

Військовому комісару ______________________________
від громадянина (ки) України: ________________________
адреса реєстрації: ________________________________

Відповідно до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (права і свободи громадянина України, в тому числі на захист життя і здоров’я, не зобов’язання виконувати явно злочинні розпорядження чи накази , і неможливість обмежувати права і свободи людини і громадянина, за винятком випадків передбачених Конституцією України — введенням воєнного чи надзвичайного стану, свободі переконань, совісті і віросповідання), Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10. 1993 (особливий період — період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку ‘зв’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відновний період після закінчення воєнних дій), Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1993 року (стаття 4 Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань. 1 Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом. ) ставлю Вас до відома, що мій син (чоловік, брат) П.І.Б. _____________________, ________________________ «__» _______ _____ Року народження, громадянин України не виконуватиме незаконні розпорядження чи накази, які загрожують його життю і здоров’ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні (особливого періоду), т.е то в мирний час.

Попереджаю Вас, пане Військовий комісар, про адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб, винних у посадових злочинах, які привели до значних збитків та загибелі або каліцтва людей.
Прошу мені надати письмову відповідь у строк 48 годин, як близькому родичеві особи, що підлягає мобілізації, про правові підстави, умови, терміни, а також способу призову на військову службу громадянина України _____________________________ (П.І.П.б.), Який викликається в Військовий комісаріат ____________________________________ (повна назва) повісткою від «__» ________ ______ Року, а також про період або інші підстави мобілізації, для зверненням до суду про неправомірні дії посадової особи, а також про незаконність явно злочинних розпоряджень чи наказів, захисту своїх конституційних прав і свобод та прав і свобод інших громадян та притягнення винних посадових осіб до відповідальності.
З повагою, ______ Громадянин (ка) України _______ підпис
«___» ___________ 20__ року.
Пояснення до заяви про відмову від мобілізації в Україні

Даний документ заповнюється Заявником в 2-х примірниках, підписується і ставиться дата, заноситься до канцелярії Військового комісаріату або надсилається поштою рекомендованим поштовим листом з описом про вкладення і зворотним письмовим повідомленням відправника. На оригіналі заявника обов’язково потрібно відмітна і вхідний № і дата державної установи — Військового комісаріату.

При відсутності відповіді у встановлений у листі термін, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в порядку адміністративного судочинства «Про бездіяльність посадової особи — військового комісара ______________________, що призвела до порушення конституційних прав і свобод громадянина України і може привести до загрози їхнього життя і здоров’я».

Административный иск подается с копией повестки, заявления в Военный комиссариат, копий документов, подтверждающих степень родственных отношений заявителя и призывника (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт, военный билет, другие доказательства). Обязательно прилагается копия военного билета призывника с доказательствами его воинского учета именно в данном Военном комиссариате, а также отметку о военной специальности, прохождения военной службы, звание, вручения мобилизационного предписания, другой информации. Также могут добавляться другие доказательства состояния здоровья, семейных обстоятельств, материального положения, работы, кредитов и других

Основания для отказа идти служить

Какие же основания будут признаны уважительными для отказа проходить военную службу в период мобилизации? Основным мотивом могут быть религиозные убеждения лица, которого мобилизуют и членов его семьи (справка от религиозной общины о вероисповедании и невозможности воевать по религиозным мотивам обязательна). Также особенности психики и здоровья.

Судом могут быть исследованы личные обстоятельства у человека (слабая психика, в следствие чего он не может убивать другого человека, так как это может привести в будущем к очень большим негативным последствиям для здоровья того, кто подлежит мобилизации). Может быть добавлено личное письменное заявление, как в военкомат, так и в суд о невозможности убивать другого человека.

Я, громадянин України (П.І.Б.) __________________________________________
«___» _________ ______ Року за релігійним і загальнолюдських переконань заявляю, що не можу виконувати військову обов’язок «Через релігійні та морально-психологічні переконання в тому, що не можна вбивати або наносити каліцтва іншій людині. Що мій психологічний стан і стан здоров’я може істотно і безповоротно постраждати від того, що у мене в руках зброю і я можу бути причетний до смерті або каліцтва іншої людини, до знищення майна людей, до їх психологічним травмам відповідно до Конституції України та «Загальною декларацією прав людини» ООН.
«___» ____________ _______ Року _________ ______________ (ПІБ) (Підпис)
Заяву можна прикласти до першого заявою в Військовий комісаріат.
У кожному окремому випадку повинні бути визначені додаткові підстави неможливості призову по мобілізації. Писати під копірку не рекомендується, так як питання дуже серйозне.

Ответственность за отказ от мобилизации в Украине

Следует знать, что ответственность за отказ от мобилизации предусмотрена только в военное время. То есть если объявлено чрезвычайное положение, а точнее военное положение. В этом случае предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 3 лет. Именно этим и будут пугать вас в военкомате. Поэтому твердая опора на букву закона поможет вам в военкомате.

Законная форма отказа от мобилизации в украинскую армию

Пока в Украине не объявлено военное или хотя бы чрезвычайное положение, избежать службы в ВСУ и не попасть в зону так называемой АТО можно на вполне законных основаниях, объясняют юристы.

Согласно действующему законодательству Украины, уклонение от службы влечет за собой наказание до трех лет лишения свободы. Однако «откосить» от армии можно вполне законно. Предусмотренными законом Украины основанными отказа от службы в вооружённых силах являются: религиозные мотивы, права человека, нежелание быть причастным к смерти и увечьям других людей. На одном из украинских юридических порталов было опубликовано детальное описание процедуры уклонения от службы в ВСУ.

Ниже – образец заявления об отказе, в котором хорошо изложены мотивы отказа от мобилизации в ВСУ. Писать его лучше на украинском языке. Все, что могут сделать в ответ власти, утверждают юристы, – это угрожать тюрьмой.

Заявление пишется собственноручно, в двух экземплярах с подписью и подается в военкомат по месту мобилизации. Его нужно сдать в канцелярию военкомата и соответствующим образом оформить: на втором экземпляре ставится отметка о регистрации. Можно отправить и по почте: заказным письмом, с описью вложения и ответным извещением о получении.

Всё, что могут предпринять в ответ власти – это угрожать тюрьмой. В законодательстве Украины сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации – 3 года. Однако, при условии, что в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае тюремное заключение не предусмотрено.

Если в установленный срок вы не получили ответа на своё заявление, необходимо подать исковое заявление в местный суд в порядке административного судопроизводства: « О бездействие должностного лица — военного комиссара (такого-то) _________ , что привело к нарушению конституционных прав и свобод гражданина Украины и может привести к угрозе его жизни и здоровью » .

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ НА УКРАИНЕ

Військовому комісару _____________ від громадянина(-ки) України: _____________ адреса реєстрації: ____________

ЗАЯВА.
Відповідно до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (права і свободи громадянина України, в тому числі на захист життя і здоров’я, не зобов’язання виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, і неможливість обмежувати права і свободи людини і громадянина, за винятком випадків передбачених Конституцією України — введенням воєнного чи надзвичайного стану, свободі переконань, совісті і віросповідання), Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10. 1993 (особливий період — період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку ‘зв’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відновний період після закінчення воєнних дій), Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1993 року (стаття 4 Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань. 1 Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом.) ставлю Вас до відома, що мій син (чоловік, брат) П.І.Б. _____________________, ________________________ «__» _______ _____ року народження, громадянин України не виконуватиме незаконні розпорядження чи накази, які загрожують його життю і здоров’ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні (особливого періоду), т.е то в мирний час.
Попереджаю Вас, пане Військовий комісар, про адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб, винних у посадових злочинах, які привели до значних збитків та загибелі або каліцтва людей.Прошу мені надати письмову відповідь у строк 48 годин, як близькому родичеві особи, що підлягає мобілізації, про правові підстави, умови, терміни, а також способу призову на військову службу громадянина України _____________________________ (П.І.П.б.), Який викликається в Військовий комісаріат ____________________________________ (повна назва) повісткою від «__» ________ ______ року, а також про період або інші підстави мобілізації, для зверненням до суду про неправомірні дії посадової особи, а також про незаконність явно злочинних розпоряджень чи наказів, захисту своїх конституційних прав і свобод та прав і свобод інших громадян та притягнення винних посадових осіб до відповідальності.
З повагою, ______ Громадянин (ка) України _______ підпис

«___» ___________ 20__ року.

Пояснення до заяви про відмову від мобілізації в Україні
Даний документ заповнюється Заявником в 2-х примірниках, підписується і ставиться дата, заноситься до канцелярії Військового комісаріату або надсилається поштою рекомендованим поштовим листом з описом про вкладення і зворотним письмовим повідомленням відправника. На оригіналі заявника обов’язково потрібно відмітна і вхідний № і дата державної установи — Військового комісаріату.
При відсутності відповіді у встановлений у листі термін, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в порядку адміністративного судочинства «Про бездіяльність посадової особи — військового комісара ______________________, що призвела до порушення конституційних прав і свобод громадянина України і може привести до загрози їхнього життя і здоров’я».

Лента публикаций:

Служить и защищать Родину – долг каждого гражданина Украины! Но как быть, если ты уверен, что, погрязшее во лжи и коррупции украинское правительство использует АТО для личного обогащения и проворачивания грязных дел?

Если ты убежден, что убивать себе подобных, да ещё и в мирное время – это дичайшая глупость, а стрелять в свой собственный народ — вообще выходит за рамки твоего понимания?

Если ты не против отдать долг обществу, но не хочешь иметь ничего общего с алкоголиками, наркоманами и уголовными преступниками в военной форме?

«Монитор», проанализировав коллективный народный опыт убежденных пацифистов, выделил 10 относительно законных способов уклонения от призыва на воинскую службу в период действия АТО:

1. Найти в себе болезнь

Самый популярный способ избежать призыва, но и самый хлопотный и ненадежный. Даже наличие связей, вплоть до родственных, в медицинской сфере отнюдь не гарантирует получение «белого билета». Профильными ведомствами усилен контроль над врачебными комиссиями, проходят постоянные проверки, эскулапы запуганы уголовной ответственностью.

Но при современном уровне диагностики, который находит даже то, о чем вы и не подозревали, можно рискнуть. Список медицинских противопоказаний к прохождению воинской службы здесь.

2. Удариться в веру

Закон Украины освобождает от воинской повинности тех, кто по своим религиозным убеждениям не может брать в руки оружие. Но проникнуться искреннею верою в Создателя, нося крест и читая наизусть молитвы – полдела. Надо ещё в этом убедить крайне недоверчивого военкома. Ещё лучше, если вы это сделаете в рясе пусть даже самого низкого духовного сана, например, должности иподиакона. Естественно, что это должны подтвердить в одной из официально зарегистрированных в Украине религиозных конфессий.

Достаточно отметить, что военкомы на вопросе вероисповедания не одну собаку съели. Так что беседами о сущности бытия их не проведешь.

3. Хорошо учиться

Если у вас есть способности и желание, то можно не только отстрочить неприятный момент вашего расставания с весёлым времяпровождением на «гражданке», но и вообще навсегда избавиться от неожиданных визитов военкома. Студентов-очников высших учебных заведений в армию не берут. Если же для вас это уже пройденный этап, остается аспирантура или путь в учреждения Национальной академии наук.

От мобилизации на особый период освобождаются научные работники, научно-педагогические работники высших учебных заведений, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень по основному месту работы.

Данный способ предполагает максимум усидчивости и неподдельной тяги к знаниям.

4. Сменить прописку

Верховная Рада Украины утвердила положение, согласно которому жители оккупированных территорий не могут мобилизовываться в действующие войска. Так что, если в вашем паспорте появится штамп с крымской пропиской или с адресом проживания на не подконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей, то от необходимости носить военную форму ВСУ вас избавят.

Вряд ли нужно говорить о том, какие последствия могут быть для вас в случае этого шага в нашем, заполитизированном донельзя, обществе.

5. Стать папой

Не менее популярный способ не отрываться надолго от родного коллектива. Если вы женаты и у вас ещё нет детей, самое время потрудиться над этим вопросом. И усердствуйте с таким расчетом, чтобы на момент вручения повестки срок беременности вашей жены составлял не менее 26 недель, и можете смело ходить мимо военкомата, пока малышу не исполнится год. А ещё лучше — молитесь, чтобы у вас была тройня – тогда можете вообще забыть об этом учреждении. Ну, а те, у кого уже есть двое несовершеннолетних детей – знаете, что делать.

Надо отметить, что это самый приятный, но и самый ответственный путь мимо службы. Надо иметь достаточно силы воли и мужества, чтобы в наше непростое время растить и воспитывать детей.

6. Стать отцом-одиночкой

Если у вас уже есть семья и вы успели завести ребенка в возрасте до 18 лет, то иногда развод сможет стать единственным вашим спасением от призыва в армию. Естественно, что суд должен подтвердить ваши права на воспитание ребенка.

Опасность состоит в том, что иногда штамп — это единственное, что все еще держит семью. И в этом случае, какова вероятность её сохранить?

7. Усыновить ребенка

Что может быть благороднее порыва дарить обездоленным детям радость и родительскую любовь? Наверное, излишне говорить, что дети не игрушка и надо быть внутренне готовым к такому серьёзному поступку. И если вы задумывались над этим вопросом ранее, но сомневались, самое время действовать более решительно.

Сложность состоит в том, что суду надо предоставить веские доказательства ваших способностей принимать и осознавать такие важные решения.

8. Оформить опекунство

Если у вас есть тяжелобольные родственники, не способные самостоятельно ухаживать за собой, станьте им единственной опорой и защитой. Для этого надо доказать, не только себе, но суду и прежде всего родственникам, что вы единственный, кто способен выполнять эти нелегкие обязанности. Но можете оформить опекунство и над одинокими больными, нужно только, чтобы вам поверили и пошли навстречу.

Сложный путь, требующий высокого самообладания, усердия и терпения. Не каждому его дано пройти.

9. Пойти в депутаты

Наиболее нетривиальный способ откосить от армии. Кто, как не народные избранники не позаботятся о себе любимом? Они неподсудны, не подконтрольны, независимы. Конечно, попадание в круг избранных – это уже счастье. И если вы чувствуете в себе недюжинный организаторский талант, мощную поддержку и готовы ожесточенно бороться за свое место под солнцем, то, что вам тогда делать в армии?

Вожделенная депутатская корочка лишь подтвердит бессмысленность постановки подобного вопроса.

10. Совершить правонарушение

Сразу оговоримся, нарушать Закон недопустимо. Но рассматривать выгоду из различных, даже не совсем законных сточки зрения УК ситуаций, украинское правосудие не возбраняет.

Иногда отчавшийся призывник идет на «легкое» правонарушение и, получив по решению суда наказание (желательно условное), вполне реально косит от службы. Также отсрочка предоставляется находящимся под следствием — они не призываются до окончательного решения суда.

Риск состоит в том, что судьи, перегруженные делами, без проволочек отправляют мелких нарушителей в АТО. Да и грань Закона настолько зыбка, что можно схлопотать и реальный срок, со всеми отсюда вытекающими последствиями.

Опытные юристы утверждают, что до тех пор пока в Украине не объявили военное или хотя бы чрезвычайное положение – принудительная мобилизация незаконна по определению. Беда лишь в том, что закон и Украина – понятия практически несовместимые, но тем не менее, если вы после получения повестки предоставите в военкомате грамотно оформленное (с юридической стороны) заявление-отказ от службы, предъявить вам в суде будет нечего.

Образец заявления о законном отказе от мобилизации

Образец заявления об отказе, в котором хорошо изложены мотивы отказа от мобилизации. Писать его лучше на украинском языке.

Військовому комісару ______________________________
від громадянина (ки) України: ________________________
адреса реєстрації: ________________________________

Відповідно до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (права і свободи громадянина України, в тому числі на захист життя і здоров’я, не зобов’язання виконувати явно злочинні розпорядження чи накази , і неможливість обмежувати права і свободи людини і громадянина, за винятком випадків передбачених Конституцією України — введенням воєнного чи надзвичайного стану, свободі переконань, совісті і віросповідання), Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10. 1993 (особливий період — період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку ‘зв’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відновний період після закінчення воєнних дій), Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1993 року (стаття 4 Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань. 1 Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом. ) ставлю Вас до відома, що мій син (чоловік, брат) П.І.Б. _____________________, ________________________ «__» _______ _____ Року народження, громадянин України не виконуватиме незаконні розпорядження чи накази, які загрожують його життю і здоров’ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні (особливого періоду), т.е то в мирний час.

Попереджаю Вас, пане Військовий комісар, про адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб, винних у посадових злочинах, які привели до значних збитків та загибелі або каліцтва людей.

Прошу мені надати письмову відповідь у строк 48 годин, як близькому родичеві особи, що підлягає мобілізації, про правові підстави, умови, терміни, а також способу призову на військову службу громадянина України _____________________________ (П.І.П.б.), Який викликається в Військовий комісаріат ____________________________________ (повна назва) повісткою від «__» ________ ______ Року, а також про період або інші підстави мобілізації, для зверненням до суду про неправомірні дії посадової особи, а також про незаконність явно злочинних розпоряджень чи наказів, захисту своїх конституційних прав і свобод та прав і свобод інших громадян та притягнення винних посадових осіб до відповідальності.
З повагою, ______ Громадянин (ка) України _______ підпис
«___» ___________ 20__ року.

Пояснення до заяви про відмову від мобілізації в Україні

Даний документ заповнюється Заявником в 2-х примірниках, підписується і ставиться дата, заноситься до канцелярії Військового комісаріату або надсилається поштою рекомендованим поштовим листом з описом про вкладення і зворотним письмовим повідомленням відправника. На оригіналі заявника обов’язково потрібно відмітна і вхідний № і дата державної установи — Військового комісаріату.

При відсутності відповіді у встановлений у листі термін, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в порядку адміністративного судочинства «Про бездіяльність посадової особи — військового комісара ______________________, що призвела до порушення конституційних прав і свобод громадянина України і може привести до загрози їхнього життя і здоров’я»

Административный иск подается с копией повестки заявления в Военный комиссариат, копиями документов, подтверждающих степень родственных отношений заявителя и призывника (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт, военный билет, другие доказательства). Обязательно прилагается копия военного билета призывника с доказательствами его воинского учета именно в данном Военном комиссариате, а также отметку о военной специальности, прохождения военной службы, звание, вручения мобилизационного предписания, другой информации. Также могут добавляться другие доказательства состояния здоровья, семейных обстоятельств, материального положения, работы, кредитов и других обстоятельств.

Основания для отказа служить в армии Украины

Я, громадянин України (П.І.Б.) __________________________________________
«___» _________ ______ Року за релігійним і загальнолюдських переконань заявляю, що не можу виконувати військову обов’язок «Через релігійні та морально-психологічні переконання в тому, що не можна вбивати або наносити каліцтва іншій людині. Що мій психологічний стан і стан здоров’я може істотно і безповоротно постраждати від того, що у мене в руках зброю і я можу бути причетний до смерті або каліцтва іншої людини, до знищення майна людей, до їх психологічним травмам відповідно до Конституції України та «Загальною декларацією прав людини» ООН.
«___» ____________ _______ Року _________ ______________ (ПІБ) (Підпис)

Заявление можно приложить к первому заявлению в Военный комиссариат.

В каждом отдельном случае должны быть определены дополнительные основания невозможности призыва по мобилизации. Писать под копирку не рекомендуется, так как вопрос очень серьезный.

Если вы находитесь в «группе риска», подлежащих призыву в Вооруженные силы Украины, то готовиться к «часу Х» нужно заранее. Согласитесь, нелепо устраивать молебны в комиссариате, если ваша страница в Инстаграмм изобилует зажигательными селфи с вечеринок или откровенными фото ваших поклонниц. Также нелишне тщательно подумывать последствия своего шага, ведь многие из вышеперечисленных способов требует не только соответствующих морально-волевых качеств, но и способны радикально изменить вашу дальнейшую судьбу.

И помните, что вашей жизнью, распоряжаться можете только вы сами, как и ответственность за свои решения несете только вы лично.

Обсуждения

Законный отказ от мобилизации в Украине. Заявление об отказе. Ответственность

16 сообщений

Законный отказ от мобилизации

Многие ищут образец заявления, которое можно подать в военкомат, если ты не желаешь идти служить с оружием в руках.

Резонным будет вопрос, какая ответственность предусмотрена за отказ от мобилизации. Что будет, если я откажусь идти служить, когда пришла повестка. Каждый наслышан об уголовной ответственности от исполнения воинской обязанности. Поэтому эти вопросы резонны. Может быть совсем нет никакого способа отказаться? Как оказалось есть предусмотренные законом основания, чтобы не идти служить. Это и религиозные мотивы, и права человека, и не желание быть причастным к смерти и увечью других людей.

На эти вопросы мы попытались ответить и нашли образец заявления об отказе, в котором хорошо изложены мотивы отказа от мобилизации.

Писать его лучше на украинском языке. Заявление подается в военкомат по месту мобилизации и пишется собственноручно с подписью. Его нужно оформлять в двух экземплярах и сдавать; на втором экземпляре ставится отметка о регистрации.

Все, что могут предпринять в ответ власти – это угрожать тюрьмой. В Законе Украины четко сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации – 3 года, и то при условии, если в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае, тюремное заключение не предусмотрено.

Уважаемые мужчины! Если вы хотите остаться честными и порядочными людьми, на руках которых нет крови женщин и детей, это заявление для вас. Уважаемые матери! Если вы хотите сохранить жизнь и здоровье своих сыновей – это заявление для вас.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Заявление подается в военкомат по месту мобилизации и пишется собственноручно с подписью. Его нужно оформлять в двух экземплярах и сдавать; на втором экземпляре ставится отметка о регистрации.
Все, что могут предпринять в ответ власти — это угрожать тюрьмой. В Законе Украины четко сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации — 3 года, и то при условии, если в стране Объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае, тюремное заключение не предусмотрено.
Если вы хотите остаться людьми, на руках которых имеется крови женщин и детей, это заявление может Вам пригодиться.
Военному комиссару ______________________________
от гражданина (ки) Украины: ________________________
адрес регистрации: ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ.
В соответствии с требованиями статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституции Украины (права и свободы гражданина Украины, в том числе на защиту жизни и здоровья, не обязательство выполнять явно преступные распоряжения или приказы, и невозможность ограничивать права и свободы человека и гражданина, за исключением случаев предусмотренных Конституцией Украины — введением военного или чрезвычайного положения, свободе убеждений, совести и вероисповедания), Законов Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» № 3543-XII от 21.10. 1993 (особый период — период функционирования национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, а также выполнение гражданами Украины своего конституционного обязанности ‘связи по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий), Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» № 2232-XII от 25.03.1993 года (статья 4 Комплектование военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. 1 Вооруженные Силы Украины и другие воинские формирования комплектуются военнослужащими путем: призыва граждан Украины на военную службу; принятия граждан Украины на военную службу по контракту.) ставлю Вас в известность, что мой сын (муж, брат) Ф.И.О. _____________________, ________________________ «__» _______ _____ Года рождения, гражданин Украины не будет выполнять незаконные распоряжения или приказы, которые угрожают его жизни и здоровью через проведение незаконной частичной мобилизации без введения военного или чрезвычайного положения в Украине (особого периода), т.е то в мирное время.
Предупреждаю Вас, господин Военный комиссар, об административной и уголовной ответственности должностных лиц, виновных в должностных преступлениях, которые привели к значительным убыткам и гибели или увечья людей.
Прошу мне предоставить письменный ответ в срок 48 часов, как близкому родственнику лица, подлежащего мобилизации, о правовых основаниях, условия, сроки, а также способа призыва на военную службу гражданина Украины _____________________________ (П.И.П.б.), Который вызывается в Военный комиссариат ____________________________________ (полное название) повесткой от «__» ________ ______ года, а также о период или другие основания мобилизации, для обращением в суд о неправомерных действиях должностного лица, а также о незаконности явно преступных распоряжений или приказов, защиты своих конституционных прав и свобод и прав и свобод других граждан и привлечению виновных должностных лиц к ответственности.
С уважением, ______ Гражданин (ка) Украины _______ подпись
«___» ___________ 20__ года.

ПОЯСНЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ ОБ ОТКАЗЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

Данный документ заполняется Заявителем в 2-х экземплярах, подписывается и ставится дата, заносится в канцелярию Военного комиссариата или направляется по почте заказным почтовым письмом с описью о вложении и обратным письменным уведомлением отправителя. На оригинале заявителя обязательно требуется отличительная и входящий № и дата государственного учреждения — Военного комиссариата.
При отсутствии ответа в установленный в письме срок, заявителем подается Исковое заявление в местный суд в порядке административного судопроизводства «О бездеятельности должностного лица — военного комиссара ______________________, приведшей к нарушению конституционных прав и свобод гражданина Украины и может привести к угрозе их жизни и здоровья».
Административный иск подается с копией повестки, заявления в Военный комиссариат, копий документов, подтверждающих степень родственных отношений заявителя и призывника (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, паспорт, военный билет, другие доказательства). Обязательно прилагается копия военного билета призывника с доказательствами его воинского учета именно в данном Военном комиссариате, а также отметку о воинскую специальность, прохождения военного службы, звания, вручение мобилизационного предписания, другой информации. Также могут добавляться другие доказательства состояния здоровья, семейных обстоятельств, материального положения, работы, кредитов и других обязательств и так далее.

Заявления отказ от мобилизации

Сегодняшние, правду говоря, не лучшие условия в украинской, восстанавливающей силы после разрухи армии, все чаще заставляют думать, как отказаться от мобилизации и не пойти в армию? Особенно этот вопрос интересует жен, отправляющих мужей и остающихся содержать несовершеннолетних детей и выплачивать долги по кредитам, матерей, отправляющих единственного сына и т.д.

Естественно, долг каждого — защищать Родину! Но каждый может сам себя спросить: а где эта Родина? Защищать, то кого? Семьи, детей, жен, себя, в конце концов, или личные интересы некоторых олигархов?

Как бы там ни было и какие бы мысли в голове не крутились, но пока Украин, как государство существует, в нем есть соответствующие законы, их нужно соблюдать! Поэтому рассмотрим, кто по закону может не попасть под мобилизацию?

Кто не подпадает под мобилизацию?

Государственные служащие и сотрудники производственных предприятий, учреждений, организаций, у которых так званная «бронь». Это могут быть и простые рабочие, инженеры, труд которых на время военных действий незаменим, в их продукции нуждается армия и т.д.

Инвалиды или личности, по состоянию здоровья признанные негодными к военной службе. Необходимо заключение военно-врачебной комиссии.

Мужчины, у которых на иждивении находятся пять и более несовершеннолетних детей (до шестнадцати лет). Их призыв возможен только с личного согласия, служба рядом с местом жительства.

Также и женщины, на иждивении у которых находятся несовершеннолетние дети (до шестнадцати лет). Их призыв только с личного согласия, а служба рядом с местом жительства.

Личности, которые постоянно ухаживают за инвалидами.

Ну и элита: народные депутаты Украины.

А тыл оставили прикрывать (работать в тылу) судей и прокуроров, у них особенный порядок призыва.

Если отказаться от мобилизации?

Уничтожив военный билет, можно получить административное наказание — штраф от 17 до 51 грн. (ст. 211 АК Украины).

Уничтожив или потеряв приписное свидетельство, также можно получить штраф от 17 до 51 гривны (ст. 211 АК Украины).

Неявка без уважительных причин по повестке в военкомат также будет административным нарушением, а штраф до 17 гривен (ст. 211? АК Украины).

Уголовная ответственность наступает только при уклонении от призыва во время мобилизации (ст. 336 УК Украины), от 2-ух до 5-ти лет лишения свободы.

Тут можно напоследок сказать так, что вторая волна мобилизации в Украине началась 7 мая 2014 года, есть соответствующий указ № 1240-VII. Поэтому, уклоняясь от мобилизации, вполне есть шанс быть привлеченным к уголовной ответственности по статье 336 УК Украины.